MaryleboneMiyo & Miyu, 22
So Slim

32B-21-32/Japanese
Marylebone
£300/£400
Shimako, 23
Silky Soft Skin

34C-22-32/Japanese-American
Marylebone
£180/£230
Morie, 18
Innocent 18 YO!

30B-19-30/Japanese
Marylebone
£150/£200
Tamashini, 40
Gentle

34B-24-34/Japanese
Marylebone
£150/£200
Tsukiko, 18
Best Service Ever!

30B-20-30/Japanese
Marylebone
£150/£200
Kazusa, 19
Shy But Naughty

34C-24-34/Japanese
Marylebone
£150/£200
Hanami, 34
GIGANTIC BOOBS!

36DD-25-36/Japanese
Marylebone
£150/£200
Haia, 18
Passionate

30B-20-30/Japanese
Marylebone
£150/£200


Escorts